приказна

20 години успешна приказна


Во пресрет на роденденот, „Мебел Дизајн“ организира прослава во Рагуса 360 Rooftop, на која ќе ја прослави својата 20 годишна успешна приказна.

Иновативноста, оригиналната идеја, дизајнот, стручниот тим и следењето на трендовите во областа на внатрешното уредување се формулата за успех која „Мебел Дизајн“ ја практикува веќе 20 години.

Уредувањето на просторот е вистински предизвик за професионалците кои се дел од „Мебел Дизајн“. Секој квадрат од вашиот дом или простор во кој поминувате најголем дел од времето, треба да биде адаптиран според вашите очекувања. Квалитетот е неопходен за реализација на идеите и тоа од најмалите, па до најголемите.

дознајте повеќе за нас

Tехнолошки развиена компанија за производство на мебел


основач и сопственик

Агим Емурлаи


Мебел Дизајн


Основачот и сопственик на „Мебел Дизајн“ Агим Емурлаи, со самото формирање на компанијата во 1999 година, па до денес постави високи стандарди за уредување на просторот, а при тоа главниот фокус се става на клиентот, со цел да се реализира проект кој најдобро ќе ги отслика неговите потреби и желби.


. . .


„Зад себе имаме над 1000 реализирани проекти и задоволни клиенти, кои ни ја пружиле својата доверба, а ние сме возвратиле со исполнување на поставените цели, стручно, ефективно и ефикасно во секој поглед.

мебел дизајн

Уживајте
во вечерта!